Vind hieronder -onder de foto- de antwoorden op je vragen. Kom je er alsnog niet uit? Neem dan gauw contact op.
Heb je eerst een verwijzing van je huisarts nodig?
Nee, nooit.

 

Wat kan ik van een sessie verwachten?
Tijdens sessies wordt alles in het werk gesteld om jou je knelpunten te laten voelen, daar oorzaak en gevolg aan te verbinden, en met die conclusies kun jij weer beter leren hoe je je toestand voortaan wilt reguleren. Dit leidt tot minder frequent bezoek aan de praktijk, en grotere zelfstandigheid. Wat ik duurzaamheid noem.

Met als uitgangspunt dat je je eigen antwoorden vindt middels wederzijds respect, zelfverwezenlijking en gelijkwaardigheid.

Misschien blijft het ditmaal bij een goed gesprek. Over waar je last van hebt, wat je eet, waar je pijn hebt, hoe je met relaties omgaat of hoe sportief je bent. We zoeken dan naar waar je niet balans bent.
Misschien krijg je een voedingsadvies.
Maar veruit vaker verplaatst de sessie zich naar de mat toe. Soms zal ik het lichaamswerk op een bepaald probleemgebied inzoemen, een andere keer zou ik het gehele lijf kunnen behandelen. Het kan zowel heel intens aanvoelen; de pijngrens opzoeken, als heel zacht en non-invasief.

Het kan zowel heel intens aanvoelen; de pijngrens opzoeken, als heel zacht en omfloerst.

Maar ik heb al kraamzorg, is dit dan niet 'dubbel-op'?
Nee.

Yu Fai werkt naast andere kraamzorginstanties op geheel unieke wijze aan vlot herstel na bevalling. De kraamverzorg(st)er houdt zich grotendeels bezig met huishoudelijk werk en de gespecialiseerde zorg voor je baby. Ikzelf ben voornamelijk met jou en je baby bezig, En de vader. Hij is rondom/bij de bevalling geweest; soms heeft hij dezelfde uren gedraaid met puffen en steunen. Maar na de bevalling wordt hij onmiddellijk ingeschakeld als facilitair manager, verzorger en mediavoorlichter.. Soms zie ik zijn vermoeidheid, want de vader wordt soms gemakkelijk vergeten.
Ik help jullie herstellen op een dieper niveau, zodat je je koers weer duidelijk voor ogen hebt. Vandaar dat Yu Fai geen overbodige luxe is.
Yu fai is natuurgeneeskundige zorg aan huis, en wordt volgens de richtlijnen van zorgverzekeraars verschillend vergoed uit de module: alternatieve zorgverlening.

Ben ik hier verzekerd van goede zorgverlening?

Ja.

Ik heb Bachelors in de Informatie Technologie, en in de SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Lekker all-round en precies wat ik wilde.
Voor het Thaise deel ben ik geschoold in Thailand en andere werelddelen.
Ik ben lid van CAT, beroepsorganisatie waar ik onder toezicht sta. Verder voldoe ik aan de zogenoemde “Plato-Eisen’.

Kwaliteitsbewaking
De alternatieve zorg kent vele therapievormen en behandelmethoden. Ook zijn er veel verschillende aanbieders actief in het veld van de alternatieve zorg. Daardoor is het soms lastig om een keuze te maken voor een kwalitatief goede en veilige aanbieder. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg transparanter te maken, stelt de zorgverzekeraar eisen aan therapeuten en behandelaren. Zo moeten zij zijn aangesloten bij een door de verzekeraar erkende beroepsorganisatie of koepelorganisatie. Deze organisaties worden door verzekeraars periodiek gevraagd naar verschillende zaken die met kwaliteit te maken hebben.
Is er bijvoorbeeld een klachtenregeling aanwezig? Is er voldoende bij- en nascholing en intervisie tussen therapeuten onderling? Op hun beurt toetsen de beroeps- of koepelorganisaties de aan gesloten behandelaren op deze kwaliteitsonderdelen. Als blijkt dat bepaalde onderdelen niet in orde zijn dan kan een behandelaar geen lid worden of lid blijven van een beroepsorganisatie. In de reguliere zorg worden door de overheid opleidingseisen gesteld aan bepaalde beroepsgroepen.
Zo moeten fysiotherapeuten om als fysiotherapeut te mogen werken zijn ingeschreven in het BIG-register. Hiervoor moeten zij een door de NVAO geaccrediteerde opleiding hebben afgerond en jaarlijks bij- en nascholing doen.
Ik vind het belangrijk dat ook wij als behandelaren een bepaald minimum opleidingsniveau hebben voordat zij aan de slag kunnen gaan als alternatief behandelaar.
Vanaf 1 januari 2017 heeft de zorgverzekeraar daarom een opleidingseis toegevoegd aan de eisen voor beroepsorganisaties; de PLATO-eisen. De PLATO-eisen zijn opgesteld vanuit het perspectief van cliëntveiligheid. Volgens de verzekeraars leidt het voldoen aan de PLATO-eisen tot professioneel gedrag van de behandelaar vanuit het perspectief van cliëntveiligheid. Hiermee wordt een stap gezet om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Wat zijn de PLATO-eisen?
De PLATO-eisen zijn opgesteld door onderwijsontwikkelingsbureau PLATO, dat is verbonden aan de Universiteit Leiden. Zorgverzekeraars hebben in 2012 opdracht gegeven voor het opstellen van de opleidingseisen.
In de PLATO-eisen is vastgelegd welke medische en psychosociale basiskennis op Hbo-niveau een behandelaar in de alternatieve zorg moet hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kennis van de anatomie van het menselijk lichaam, maar ook om kennis van de samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg. Dit helpt een behandelaar om indien nodig naar de juist zorgverlener door te verwijzen. Een goed opgeleide zorgaanbieder zal sneller de grenzen van zijn kunnen herkennen en doorverwijzen als een behandeling niet meer verantwoord is.
De eisen zijn te raadplegen op: https://www.cecz.nl

Voor wie gelden de PLATO-eisen?
De nieuwe opleidingseisen gelden voor alle behandelaren en therapeuten die werkzaam zijn in de alternatieve zorg. De eis om voldoende psychosociale basiskennis te hebben is van toepassing op zorgverleners die psychosociale zorg aanbieden. De eis om voldoende medische basiskennis te hebben is van toepassing op alle overige vormen van alternatieve zorg. De beroeps- of de koepelorganisatie waar de therapeut bij is aangesloten beslist aan welke van deze twee eisen hun leden moeten voldoen. De beroepsorganisatie kan ook beslissen dat hun leden aan beide eisen moeten voldoen. De beroepsrichting/stroming is hiervoor bepalend en of het zwaartepunt van de aangeboden behandeling in de medische (somatische) of in de psychosociale sfeer ligt.

Kan ik wel naar jou toe, als ik tegelijkertijd naar fysiotherapie ga?
Ja.

Iedere sessie is zodanig op jouw situatie toegesneden, dat dat juist meewerkt aan het herstel. Als je je toch niet helemaal zeker voelt, bespreek het dan met mij en de fysiotherapeut en dan komen we er wel uit samen. Dat geldt ook voor de specialist, huisarts of collega-therapeut.
Allebei zijn we uit op jouw vooruitgang, en dan is samenwerking in veel gevallen juist welkom.

 

Vraag
Vraag