kwaliteitstherapeut

Keurmerk Kwaliteitstherapeut, wat is dat?

Beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten is een beroepsorganisatie waar unidisciplinaire en multidisciplinaire complementaire therapeuten zich bij kunnen aansluiten. Dit beroepscompetentieprofiel heeft zowel betrekking op de competenties van psychosociale therapeuten en medisch sociale therapeuten. Het is mogelijk dat een therapeut zowel psychosociaal als medisch sociaal werkt.

natuurgeneeskunde | integrale therapie

Het aanbod
Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie leven meerdere soorten behandelrichtingen. Met Houje Thai werk ik als Kwaliteitstherapeut met energie. Daarvoor gebruik ik de mogelijkheden binnen de energetische therapie.

Wij bestaan uit energie; energie bestaat in ons.

De wereld om mij heen en in mijn innerlijk is constant in beweging. Elke actie van mij zet iets anders in beweging. Zelfs doodgaan is een actie; bewegen naar het stoppen. Eenmaal gestopt zet dat een actie op gang dat een lichaam doet verteren tot aarde. Daarin vinden organismen weer een actie. Het lijkt een eeuwigdurende beweging, waardoor ik ben gaan voelen dat ik deel uitmaak van alles en iedereen.

Energetische natuurgeneeskunde
Zodra ik ben geboren moet ik het maar zien te redden in de wereld om me heen. Tijdens mijn leven leer ik dat. Onderweg zal ik dus al lerend ook wel over hindernissen strompelen. Dat zou je als een energieblokkade kunnen zien. Ik moet dan weer opstaan, en een andere manier van doorgaan vinden. Alles stroomt dan weer, tot de volgende hindernis. Dit proces heet opgroeien. Niet alleen een kind groeit dus op.

Na de geboorte groeien wij dus op naar de dood, hoe gek is dat. De kunst is om dat energiek te doen, omdat dit een geluksgevoel geeft van ruimte en vrijheid.
Als we geluk hebben, zijn er mensen om ons heen die ons dragen, de weg laten zien en troosten. Een energie-stop voel je, als je in een van die dingen niet wordt tegemoetgekomen. Er ontstaan een hapering, een vervelend gevoel en dat kan uitgroeien tot depressie en ziekte als dat maar lang genoeg duurt.

Als energetisch therapeut kan ik soms beter naar jou kijken omdat jij mij leidt naar de plek in lijf of geest waar het pijn doet. Mijn inbreng lijkt op een actieve toehoorder, en jouw bondgenoot. In onze ruimte, op dat moment, is het veilig om verder te kijken dan normaal, meer uit te proberen dan vroeger en uitdagingen aan te gaan. De kliniek is een broedplaats voor nieuwe ideëen, en een plek voor loslaten.

Als we alsmaar haperen om dingen die niet te herleiden zijn in onszelf, of meerdere malen haperen tegelijkertijd, dan zijn we waarschijnlijk op weg naar een burn-out. 
Meestal zullen er dan voorouderlijke, of over-erfde hebbelijkheden ons in de weg zitten. Na het uitpluizen kunnen we de ontstane overlevingsmechanismen doorzien en beter beheersen. Wij hebben immers niet hetzelfde nodig als onze voorouders toen, maar kunnen nu die mechanismen meer naar onze hand zetten. 

Geregistreerd en gewaarborgd

Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.

Een zeker respect voor het cultureel erfgoed is dan nodig, omdat de holistische zorg onlosmakelijk daarmee verbonden is.

Om te voldoen aan het competentieprofiel moeten wij een complementaire (alternatieve) 3- tot 4 jarige hbo-beroepsopleiding hebben afgerond. Voor Kwaliteitstherapeuten geldt dat deze hbo-opleiding erkend moet zijn door het CPION, SNRO, SKB, door RBCZ erkende beroepsorganisaties / koepels of moet voldoen aan het NLQF niveau 6.

Elke therapeut die voldoet aan het competentieprofiel begrijpt dat zijn of haar cliënten de behandelingen gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen door de volgende zorgverzekeraars:

De Friesland Zorgverzekeraar, Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé, Aevitea.

De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met u als bezoeker naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.

 

 

Voelen
Met energetische therapie gaan we terug naar beter voelen. Het begint klein, met een vraag van mij en een antwoord van jou. Jouw antwoord komt uit je lichaam en geest. Tijdens de intake hebben we interactie, probeer ik de hulpvraag duidelijk te krijgen, en reflecteer ik je in je eigen woorden.

Stukje bij beetje proberen we met bijvoorbeeld massage meer dingen helder te krijgen uit de vaak ontstane brij van gedachten en gevoelens. Het uitrafelen gebeurt meestal als er op het lichaam plekken zijn aangeraakt die de impasse vasthielden. Mijn werk is in samenspraak met jou te voelen waar op het lijf mijn handen nodig zijn.

Door te leren om beter te voelen, zul je jouw eigen signalen beter kunnen interpreteren, waaruit veel gemmekelijker de juiste beslissingen kunnen ontstaan. Dit geeft je al snel een groter gevoel van autonomie over je eigen lot, je eigen bestaan.
Nu kunnen we ons lichaam bedanken voor alles waar het ons doorheen heeft gesleept. We kunnen rouwen om de tijd die we vast hebben gezeten. We kunnen onze voorouders vergeven en leren waarderen wat ze voor ons hebben vrijgemaakt in de hoop dat wij een beter leven konen leiden. We kunnen eindelijk onze stilte horen.

In deze zone komen is voedingsbodem voor de verbeterde versie van jou. Daarom kan therapie zo waardevol zijn voor ons.

 

 

 

Natuurgeneeskunde
Energetische therapie is onderdeel van natuurgeneeswijzen. We meten met onze zintuigen en niet met apparaten.

We gebruiken de middelen uit de natuurgeneeswijzen op onze weg naar heling. Soms kan dat regressie zijn, teruggaan in je voorouderlijke lijn om daar te kijken waar iets is ontstaan. Soms is dat een periode met veel van een zelfde soort voedingsgroep. Soms is het bewuster bewegen, een andere keer geeft de therapie begeleiding naar een juist gebruik van de ademhaling.

Door mijn vingers op de pols te leggenkan ik waarnemen waar zorg nodig is vandaag. Ik maak ook gebruik van warmte als therapie, in de vorm van een kruidencompres. Deze therapie kan uitstekend worden gevolgs naast een ander regulier traject bijvoorbeeld bij een psychiater of fysiotherapeut. Sterker nog, het is aan te bevelen dat die elkaar complementeren.

Loslaten en welbevinden
Door loslaten voel ik mij verbonden, en omarmd. Ha grappig, hoe dat hier staat. Ik houd van allerlei manieren van loslaten, want het is de sleuten naar welbevinden.

Overal waar ik ben bevraag ik mensen naar het loslaten. Maar als er één waarneming werkelijk met kop en schouders boven alles uitsteekt, dan is het dat ik in Nederland bijna altijd hoor hoe moeilijk men het vindt om los te laten. Vaak. Echt waar. Iedereen heeft het erover, maar niemand doet het. Zomerfestivals, glossy magazines, CD’s en DVD’s, zwemmen met dolfijnen, retraites, yogaclubs, vrouwencirkels, transformatieworkshops of geestverruimende middelen. Jeetje nogaantoe, hoe kun je denken dat je loslaten kunt kopen? Je kunt het doen. Of je kunt het laten. Ik denk dat loslaten meer een kwestie van laten is.

Het loslaten loslaten
“Let go of letting go”, hoor ik mezelf zeggen.
In bepaalde situaties wil iemand loslaten om beter contact te maken. Diegene gaat zich inspannen om los te laten, is dus met het concept, de constructie ervan bezig en niet met het laten gaan. Loslaten heeft alles te maken met waarheden. Massage raakt plekken aan, waar fysiek losgelaten kan worden, wat leidt tot het andere loslaten.

Het ritueel
De functie van rituelen is om terwijl we omarmd worden door onze helpers, we kunnen leren van ons bewandelde pad, en vooruit kunnen komen. We worden gezien door de Tribe die misschien met ons het ritueel uitvoert. Een ritueel benadrukt dat en helpt ons richting te geven aan onze gevoelens. Rituelen vormen we samen, in het moment dat je bij me bent. Mijn rituelen hebben geen vaste vorm en zijn dus niet zoals bij anderen op bestelling verkrijgbaar.

Tarieven, vergoedingen
Deze natuurgeneeskundige sessies worden deels vergoed door zorgverzekeraars. De therapiëen elders op de website worden alleen niet vergoed door de VGZ-Groep.

Energetische therapie
Sessie 60 minuten 100,-
Sessie 90 minuten 130,-
Sessie 120 minuten 145,-

De duur van een sessie zegt niets over de kwaliteit ervan. Er zijn bijna nooit meer dan drie sessies nodig per vraagstuk.